कोतवाल पदभरती - दिनांक 30/09/2018 रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेची आदर्श अंतिम उत्तरतालिका

पोलीस पाटील पदभरती - दिनांक 30/09/2018 रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेची आदर्श अंतिम उत्तरतालिका

कोतवाल पदभरती - प्राप्त गुण

पोलीस पाटील पदभरती - प्राप्त गुण

 

 

 

Policy | Disclaimer